בקרוב … עלייה של כ 20% במחירי הביטוח !

רוכבי אופנועים וקטנועים, היכונו להתייקרות הביטוח

כאילו לא די בכך שתעריפי ביטוח החובה לרוכבי דו גלגלי בישראל הם מן היקרים בעולם, ולפי נתונים סטטיסטיים אחוז גדול מהם בוחר לוותר עליו ונוהג ללא ביטוח, הרי שבקרוב מאוד הם צפויים אף לעלות עוד יותר. "הפול", כלומר התאגיד המנהל של מאגר ביטוחי החובה לרכב בישראל, עתר לאחרונה בדרישה לבג"צ כנגד משרד האוצר לבצע באופן מיידי שינוי בתעריפי ביטוח החובה לאופנועים וקטנועים – שינוי שיהפוך אותם ליקרים אפילו יותר.

הסיבה לעליה בתעריפי הביטוח

ועדת וינוגרד, אותה מינה שר הרווחה לפני מספר חודשים, קבעה כי יש להוריד את הריבית בה משתמשים כיום בעת תשלום פיצויים לאנשים שנפגעו בתאונות דרכים. הורדת הריבית הזו תוביל לעלייה בסכומי הפיצויים שיהיה על המוסד לביטוח לאומי לשלם, והואיל וחברות הביטוח מממנות את הפיצויים לנפגעי תאונות הדרכים, אזי צפוי ליפול עליהן נטל כלכלי כבד. זו הסיבה שחברות הביטוח פנו בדרישה למשרד האוצר, לפיה רק העלאת תעריפי הביטוח תסייע להן לעמוד בנטל.

משרד האוצר, בתגובה, הודיע באוגוסט האחרון כי תעריפיהם של כלל ביטוחי החובה צפויים לעלות בגובה של 13% עד 20%, מה שגרר תגובה חריפה מן הציבור, שבעקבותיה הודיע שר האוצר כי יפעל לביטול התקנות המשפיעות על תעריפי הביטוח.

אלא שגם אם המלצות הועדה יתמסמסו, עדיין חובתו של בית המשפט היא להתחשב בהיוון הריבית. בינתיים ניתנו כבר מספר הכרעות דין בבתי המשפט אשר פעלו לאור המלצות ועדת וינוגרד, כך שחברות הביטוח כבר נערכות, הלכה למעשה, לתשלום פיצויים גדולים יותר בתביעות עתידיות. כיוון שחלק מאותן חברות ביטוח כבר הכריזו כי לא יהיה באפשרותן להעביר כספים מעבר למה שקובע החוק, משמעות הדבר היא סיכוי גבוה להיווצרות גרעון בכספי התאגיד המנהל של מאגר ביטוחי החובה לרכב בישראל המיועדים לפיצויים. כיוון שכך, התאגיד ממשיך להתעקש להעלות את תעריפי הביטוח או למצוא מקור מימון אחר.

שיעור העלייה הצפוי: 19.6%

התאגיד, אם כן, דורש כי כבר החל מהאחד בינואר 2017 יעלו תעריפי ביטוח החובה לאופנוענים ב-19.6% לכל הפחות, ומאיימים כי אילולא כן, עשוי להיגרם לציבור המבוטחים נזק חסר תקנה.

התאגיד טוען כי קיימת שכיחות גבוהה של תאונות דרכים שבהן מעורבים כלי רכב דו גלגליים ואופי הפציעות של הרוכבים המעורבים בתאונות אלה חמור יותר. נתונים אלה הופכים את רוכבי האופנועים לבעלי סיכון גבוה, וחברות ביטוח רבות פשוט לא מוכנות לבטח אותם.

על פי החישוב של התאגיד, הלוקח בחשבון נתונים סטטיסטיים היסטוריים, מגמות צפויות העשויות להעלות את שכיחות התביעות ואומדן תשלומים עתידיים, הסיכון הגבוה ממילא של ביטוח רוכבי אופנועים צפוי לעלות בשיעור של 19.6%, וזו הסיבה לדרישתו ממשרד האוצר להעלות את תעריפי ביטוח החובה לפחות בשיעור זהה.