הפעלת הביטוח במקרה תאונה

/
ביטוח אופנוע – איך מפעילים את הביטוח במקרה תאונה? פוליסת ביטוח אופ…