ביטוח אחר

במה שונה ביטוח אופנועים מביטוח רכב אחר? בניגוד להבטחות המובט…