פוליסת ביטוח אופנוע

פוליסת ביטוח אופנוע

כמה דברים שכדאי לדעת

במדינת ישראל רוויות הפקקים, נהגים רבים, ואולי גם אתם, בוחרים ברכב דו גלגלי. זה חוסך זמן וגם דלק. יחד עם זאת, יש לשלם עלויות ביטוח אופנוע, ואלו גבוהות יותר מרכב רגיל, משום שנהג האופנוע חשוף יותר לפגיעות ותאונות. כל נהג בישראל חייב להחזיק בפוליסת חובה תקפה. פוליסה זו מכסה נזקי גוף לנהג ולמי שחלילה יפגע בו בעת תאונה. כמעט תמיד מצרפים לביטוח זה ביטוח צד ג' שמכסה נזקי רכוש לצד שלישי במקרה תאונה. מי שרוצה ביטוח שמגן גם מפני נזקים אלו ובנוסף גם כיסוי מפני גניבה, שריפה, שיטפון, פגיעת אש, ברקים וכו' יעשה ביטוח מקיף. את המקיף נוהגים לעשות נהגים שמחזיקים באופנועים יקרים, משום שאופנוע ישן אינו מצדיק את הפרמיה הגבוהה.

שלמו את הפוליסה בזמן

את דמי הביטוח שסוכמו בין המבטח למבוטח כשחתמו על פוליסת ביטוח אופנוע יש לשלם עד 30 יום מיום הפעלת הפוליסה. ברוב מקרים משלמים מבוטחים בכרטיסי אשראי והתשלום מחויב, אלא אם כן, למבוטח אין כיסוי להוצאותיו. חשוב שתדעו, אם לא תשלמו בזמן, הסכומים הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וכן הפרשי ריבית. חברת הביטוח תוציא מכתב דרישה לתשלום, ואם המבוטח לא ישלם 15 יום מהוצאת מכתב זה, תהיה רשאית חברת הביטוח לבטל את הפוליסה בהודעה מראש של 21 יום. גם אם ביטל המבטח את הפוליסה, עדיין חלה חובה על המבוטח לשלם על תקופה הביטוח היחסית.

אחריות המבוטח לתקינות האופנוע

על המבוטח בביטוח אופנוע חלה אחריות לתקינות כלי הרכב בו הוא נוסע. אם לפני קרות התאונה, המבוטח ידע שהאופנוע אינו תקין, ולמרות זאת המשיך לנהוג בו, וכתוצאה מכך, במישרין או בעקיפין, ארעה תאונה ונגרם נזק, החברה המבטחת תראה זאת כאחריות של המבוטח ולא תישא בכיסוי הנזקים. מדובר בחובת זהירות בסיסית של כל רוכב אופנוע ועליו לנקוט בכל האמצעים הסבירים על מנת לוודא שכלי הרכב שבו הוא נוהג תקין ואינו מסוכן לנהיגה. כמו כן, על המבוטח ומי שנוהג מטעמו לנהוג באחריות. מבוטח שינהג תחת סמים, אלכוהול, או שישתמש ברכב לצורכי פשע לא יזכה לכיסוי חברת הביטוח בעת נזקים.

גניבת אופנוע  – כיצד יש לפעול?

נגנב לכם האופנוע? במקרה כזה או במקרה שיש לכם חשד כי נעשתה פעילות פלילית אחרת באופנוע שלכם, חלה עליכם חובה לדווח למשטרה על כך. עליכם לתת מידע ולשתף פעולה בכל הקשור להליכים שננקטים על מנת להשיב את האופנוע הגנוב, או לסייע בהליכים לאיתור גורמים שעשו בו פעילות פלילית  בעת הדיווח המידי למשטרה, יהיה עליכם לקבל אישור משטרתי כתוב, ואותו להעביר לחברת הביטוח. במידה וביטחתם בביטוח מקיף, תהיו זכאים לקבל פיצוי מחברת הביטוח רק בחלוף 45 יום מקבלת אישור המשטרה. סכום הפיצוי יהיה לאחר קיזוז השתתפות עצמית, ובהתאם לשווי האופנוע ביום הגניבה. חשוב לציין כי אם הרכב משועבד, סכום השעבוד יקוזז מהפיצוי לטובת המשעבד.

מאמרים סרטונים והצעות מחיר לביטוח אופנוע, תוכלו למצוא בדף הבית שלנו http://ביטוחאופנוע.net/

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה