מקרה הביטוח הוא מצב של אובדן כלי רכב (אופנוע) או נזק כתוצאה מתאונה בתקופת הביטוח. הנזק יכול להגרם מהתנגשות, התהפכות, סערה, שיטפון, התלקחות אש, התפוצצות נזקי ברקים, גניבה או מעשה זדון. חשוב לציין, כי אם בוצע מעשה זדון על ידי המבוטח או מישהו מטעמו, חברת הביטוח תהיה פטורה מכיסוי הנזק. בכל ביטוח אופנוע נקבע מראש סכום הביטוח ומעל תקרה זו לא יזכה המבוטח לפיצוי. ככל שסכום הביטוח גבוה יותר, הפרמיה שישלם המבוטח גבוהה יותר. סכום הביטוח משתנה מעת לעת בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן. החישוב לגובה הפיצויים נעשה בהתאם לשווי האופנוע הממשי ביום מקרה הביטוח (בניכוי בלאי) ובכפוף לגובה פיצוי מקסימלי שנקבע מראש.

פוליסה – תנאים וחריגים

בכל פוליסת ביטוח אופנוע קיימים תנאים שרק בהתקיימותם תמלא חברת הביטוח את חבותה כלפי המבוטח ותשא בהוצאות לכיסוי הנזקים. באופנוע רשאי לנהוג רק מי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף ומורשה לנהוג מטעם המבטח ככתוב בפוליסה. אם יאפשר המבוטח למי מטעמו לנהוג בעת שלילה או ללא רישיון תקף, יהיה עליו לשאת בהוצאות נזקי תאונה. מטרות הנהיגה צריכות להיות לצורך פרטי או מסחרי של המבוטח, אך לא לצורך השכרה, סחר באופנוע, הוראת נהיגה וכדומה.  אם קיבל המבוטח הנחה על אופנוע שלא נוהג בשבת וארעה תאונה בשבת, לא תישא חברת הביטוח בנזקים. כנ"ל למקרה שהנהיגה היתה מחוץ לגבולות ישראל או למטרות שאינן חוקיות, פשע, פיגוע, התקוממות, מהומות, נהיגה בשכרות או תחת סמים.

אובדן גמור – טוטאלוס

בפוליסת ביטוח אופנוע ניתן למצוא הגדרה של "אובדן גמור". זהו מצב שבו קבע שמאי כי הנזק שנגרם לכלי הרכב הוא 60 אחוז ומעלה, או שלא ניתן לשקם אותו והאופצייה היחידה היא פירוק לחלקים. גם רכב שנגנב ועברו 45 ימים מהיום בו הודיע המבוטח למשטרה על גניבתו יחשב כטוטאלוס. חשוב לדעת, אם לא שולמו בעד האופנוע מיסים, חברת הביטוח תקזז מהפיצוי שתשלם מיסים או שתספק לכם אופנוע אחר דומה מסוג ואיכות דומים.

העברת פוליסה בהחלפת אופנוע

במקרה שבעל הפוליסה החליט להחליף את האופנוע, ניתן להעביר פוליסת ביטוח אופנוע בפנייה לחברת הביטוח. העברת הפוליסה תהיה תקפה רק לאחר שחברת הביטוח תאשר זאת בכתב. לא תמיד התעריפים זהים ולכן במקרה והאופנוע החדש מצריך תשלומים נלווים, ישלם המבוטח את ההפרשים עד למועד פקיעת הביטוח, תוך 30 יום מיום ההחלפה. אם הרכב החליפי מצריך פרמיה נמוכה יותר, תחזיר חברת הביטוח את ההפרשים למבוטח תוך 30 יום. על המבוטח לשלם על העברת הכיסוי הביטוחי מאופנוע אחד לשני לפי התעריף הנהוג.

חשוב להשוות מחירים לפני רכישת פוליסות אופנוע. השאירו פרטים וקבלו הצעת מחיר משתלמת

http://ביטוחאופנוע.net/