מדריך מקוצר

פוליסות ביטוח אופנוע

ביטוח אופנוע מורכב ממספר ביטוחים במקרי תאונה: ביטוח חובה – לכיסוי נזקי גוף, ביטוח צד ג' – למקרה נזק רכוש לצד שלישי, או ביטוח מקיף, שהוא ביטוח כולל המכיל את שני הביטוחים וגם מקרי אובדן, גניבה, שריפה, אובדן גמור (טוטאלוס) וכו'. המבוטח משלם פרמיה לחברת הביטוח כדי להבטיח לעצמו כיסוי למקרה של נזק גופני לו ולצד אחר, או נזק רכוש. בניגוד לביטוח צד ג' ומקיף, ביטוח חובה הינו חובה מתוקף חוק בישראל. פוליסה תזכה לכיסוי רק אם היא תקפה. שימו לב למועד פקיעת הפוליסה וחדשו אותה בזמן. חשוב להקפיד שרק מי שנוהג ברכב מורשה לכך. אם חלילה מי שאינו מורשה בפוליסה יעשה תאונה, לא יהיה לכם כיסוי.

הפעלת פוליסת ביטוח במקרה תאונה

כאמור, פוליסת ביטוח אופנוע היא הסכם בין חברת הביטוח למבוטח לכיסוי נזקים במקרה תאונה. הפוליסה פעילה ותקפה בכפוף לפרטים המוסכמים בה, גובה השתתפות עצמית, הרשאת נהגים, חריגים והתניות. חשוב מאד לנהוג באופן זהיר, אך מה לעשות, תאונות קורות. בין אם זו אשמתכם או לא, חשוב לטפל בתאונה באופן יעיל ומהיר, ולחזור לשגרה. בכל תאונה, תצטרכו לפנות לחברת הביטוח ולדווח על התאונה. יהיו עליכם לספק אישורים רלוונטים ממשטרת ישראל, או מביה"ח במקרה פגיעה גופנית. חברת הביטוח תספק לכם טפסים שעליכם למלא, תבדוק את נסיבות התאונה ואת חבותה כלפיכם בכפוף לתנאי הפוליסה. חברת הביטוח רשאית לבקש מכם תצהיר במקרה שתגישו קבלות על הוצאות.

סמכויות חברת הביטוח כמייצגת את המבוטח

חברת הביטוח היא זו שמטפלת בתביעה במקרה שאתם מעורבים בתאונה, בין אם אתם גרמתם לתאונה, ובין אם צד ג'. מתוקף החוזה בניכם ,המבוטחים, לחברה המבטחת בביטוח אופנוע, רשאית המבטחת לנהל את התיק ולהגיש בשמכם תביעה. במקביל, עלולים לפתוח בהליך משפטי כנגדכם וגם כאן תנהל חברת הביטוח את הטיפול. עליכם לשתף עמה פעולה ולפעול לפי הנחיותיה. בהתאם לתיק, חברת הביטוח רשאית לחתום הסכם פשרה לשיקול דעתה.

מקרים של ביטול פוליסה

המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב לחברת הביטוח ובהחזרת תעודת הביטוח המקורית לידיה. הוא יקבל החזר פרמיה בהתאם לתקופת הזמן שנותרה בפוליסה. החזר מלא על התקופה היחסית יקבל  המבוטח רק במקרה שהרכב נגנב או הגיע למצב טוטאלוס. אם יבטל מסיבה אחרת יקבל החזר לפי חישוב תקופה קצרה. אם ביטול הפוליסה מגיע מיוזמתה חברת הביטוח, עליה להודיע למבוטח בהודעה מוקדמת של 21 יום, באמצעות מכתב לכתובת הדואר הרשומה בפוליסה. במקרה שחלילה נפטר המבוטח, תופקע הפוליסה 45 יום מפטירתו. חברת הביטוח תחזיר ליורשי המבוטח את יתרת הפרמיה על התקופה היחסית שנותרה, אלא אם כן הביטוח עומד להסתיים תוך פחות מ- 45 יום.

יומן – מסע אופנועים לזכרו של יוסי קירמה 

מסע אופנועים באיזור ירושלים לזכרו של השוטר יוסי קירמה שנרצח בפיגוע ירי בירושלים רחלי מזרחי הצטרפה למסע המרגש.

0 תגובות

השאירו תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה