ביטוח קולקטיב לאופנוע

ביטוח קולקטיב לאופנועים

ביטוח קולקטיב זוהי פוליסה בתנאים מועדפים ללקוחות גדולים שיש ברשותם מספר כלים ההגדרה מהו קולקטיב נעשית ע"י חברת הביטוח (לרוב מעל 40 כלים) תנאי הפוליסה יכללו כיסויים משופרים יותר מאשר יקבל מבוטח שלא במסגרת הקולקטיב
ארגונים או חברות שיש ברשותן מספר אופנועים או כלי רכב יפנו למספר חברת ביטוח בבקשת הצעת מחיר לביטוח צי האופנוע . אם מדובר בארגון גדול אזי מטעם הארגון יכול וינהל את המשא ומתן יועץ או אדם מתחום הביטוח אשר ידאג לקבל מחברת הביטוח תנאי
פוליסה טובים ככל הניתן .

שיפורים בתנאי הפוליסה
במסגרת המשא ומתן שמנהל הארגון מול חברת הביטוח עבור ציי הרכב / אופנועים שברשותו ידרוש הארגון תנאים מועדפים במספר פרמטרים לדוגמה:

פרמיה לביטוח אופנוע
לרוב פרמיית הביטוח לאופנוע תהיה נמוכה יותר מפוליסה אחרת הסיבה היא כי הארגון מרכז את יתרונותיו ומאמציו לקבלת מחיר אטרקטיבי ע"י השוואת מחירי הביטוח מול חברות ביטוח שונות בטענה מוצדקת כי יש ברשותו מס' רב של כלים
הארגון מחזיק קצין ביטחון , ודואג לביטחון עובדיו על ידי תחזוקת כלי הרכב אשר ברשותו מה שניתן אגב לבדוק לפני כריתת חוזה הביטוח ע"י אישור "העדר תביעות" שממציא הארגון לחברת הביטוח ממקום בו היה מבוטח בשנים קודמות .

גבולות אחריות לאופנוע
בפוליסה רגילה יתכן ויקבל המבוטח גבולות אחריות כלפי צד שלישי לנזקי רכוש עד 450.000 ש"ח ואילו בקולקטיב ייתכן מאוד ויקבל כיסוי גולות אחריות גבוהים יותר .

השתתפות עצמית לאופנוע
השתתפות עצמית בפוליסת צד ג' לקטנוע תעמוד על 650 ₪ לדוגמא בזמן שבפוליסה רגילה יחויב המבוטח לשלם 830 ₪ , כמו כן כל חברת ביטוח מתמחרת אחרת את אחוז ההשתתפות העצמית.

דוגמא לסוגי כיסויים שניתן למצוא לרוב בקולקטיב מקיף ללא גניבה
כאשר נציג משטרת ישראל פונה לחברות ביטוח למתן הצעות מחירי הביטוח לאופנועים הם מבקשים הצעות מחיר גם לקולקטיב ללא כיסוי גניבה ובכך פרמיית הביטוח שלהם יוצאת יותר נמוכה הרבה יותר מהסיבה העיקרית שחברת הביטוח חשופה פחות לסיכון ומשטרת ישראל יכולה להרשות לעצמה כיסוי כזה (הרי מי יגנוב אופנוע של המשטרה) .

סוגי קולקטיבים לאופנוע
קולקטיב שארגון עושה אך ורק לרכבים אשר בבעלותו
קולקטיב שארגון עושה לרכבים הפרטיים של עובדיו
קולקטיב שסוכן הביטוח מקבל מחברת הביטוח עבור מבוטחיו.

 

 

 

The best of the action