ביטוח אחר

במה שונה ביטוח אופנועים מביטוח רכב אחר?

בניגוד להבטחות המובטחות, חדשות לבקרים בפרסומות המציפות אותנו בכל אמצעי התקשורת ,בעליהם של רכבים דו גלגליים נתקלים במציאות שבה החלק הארי של חברות הביטוח מסרבות לבטח כלי רכב דו גלגליים – אופנועים וקטנועים.  סירובן נובע מאי נכונותן לקחת הימור ואף סיכון, מאחר  שהרוכבים על רכבים אלה חשופים למגוון סיכונים לפגיעה בהם. כמו כן רכבים אלה הם טרף קל לגנבים. זו גם הסיבה לתעריפי הביטוח הגבוהים מאוד שנדרשים בעלי רכבים דו גלגליים.

מה הפתרון?

מענה למצוקתם של בעלי רכבים אלה וקושי למצוא חברה שתבטח אותם, נוסד זה מכבר "הפול" – המאגר לביטוח רכב בישראל העוסק בביטוח סיכונים מיוחדים של רכב. שר האוצר הוסמך לקבוע הסדר מיוחד  לביטוח  המיועד למשתמשים ברכב מנועי, אשר חברות הביטוח מסרבות לבטח אותם. לצרוך זה חוקקו תקנות המכונות –  "תקנות ביטוח רכב מנועי". תקנות אלה נדרשות   למושג "ביטוח שיורי" המוגדר כ: "ביטוח משתמש ברכב מנועי שלא השיג כיסוי ביטוחי באופן ישיר אצל מבטח". באופן טבעי, רוב  מבוטחי הפול הם בעלי רכב הדו גלגלי.  מחירי הביטוח ב"פול" עדיין גבוהים למדי ולא נלקחים בה בחשבון מדדים שונים כדון סוג הרכב, מאפייני הנהג ועוד.

זעקת האופנוענים

התעריף הגבוה מאוד, המופרז לדעת אופנוענים רבים, גורם לחלק בלתי מבוטל מהם להימנע מביטוח האופנוע בביטוח צד שלישי או מקיף, עם כל הסיכונים שהם נחשפים אליהם בגלל העדר ביטוח זה. כרבע מכלל בעלי האופנועים אינם מבטחים את הכלי שלהם. מכאן נובעת דרישתם להחלת תעריף דיפרנציאלי לביטוח, כמקובל בביטוח רכבים, ולא להחיל עליהם תעריף אחיד, שהוא גבוה ביותר.

לשון החוק המקל

בשנת 2008 קיבלה הכנסת חוק חדש בנושא ביטוח החובה לכלי רכב דו-גלגלי אשר מביא לידי ביטוי את האינטרס של בעלי אופנועים, אשר שלא כמו המצב לפני החוק, שבו התחלקו שווה בשווה עם בעלי הרכב שהיה מעורב בתאונה שגם הם היו מעורבים בה, לאחר החלת החוק מבטח הרכב הדו גלגלי נדרש לשלם רק רבע מעלות הנזק בעוד בעל המכונית נדרש לשלם שלושה רבעים מעלותו.

אבל עדיין יש על בעלי האופנועים מרחק רב לגמוע…  אף שהסיכון בביטוח אופנועים קטן עם הפחתת חלקם של בעליהם בנזק, עדיין חוששות חברות ביטוח רבות מביטוח כלי תחבורה מסוכן זה.

מי שצוחק?!

מי שמחייכים בשביעות רצון וצוחקים בהנאה הם בעליהם של אופניים חשמליים. לא חלה חובת ביטוח לאופניים חשמליים, נתון המהווה שיקול מהותי ומרכזי בהחלטת אנשים על רכישת אופניים חשמליים ומאפשר להם למקסם את התועלת שלהם תמורת המחיר שהם משלמים עבורם. להעדר הביטוח יש גם חסרונות, כפי שעלולים להיווכח מי מהרוכבים המעורבים בתאונת דרכים שגורמת לריסוק האופניים ולהפיכתם ל"טוטאל לוס"